Műemlékeink

Bronz makett Kiszombor műemlékeiről

November 28-án, az adventnyitáskor adtuk át a község lakóinak főterünk újabb érdekes színfoltját.

A makett készítéséről kérdeztem a szobrászművészt.

„A makett Kiszombor belterületének tíz műemlékét (8 épületét és 2 szobrát) ábrázolja átépítésük előtti, eredeti állapotuk szerint.

Helyszíni mérésekkel szert kellett tenni valamennyi szükséges méretre – a falak, a tetők, ajtók, ablakok, párkányok, díszítmények szélességére és magasságára, majd az épületek minden oldaláról 1:150-es léptékű rajzot készítettünk.

Ezek alapján készültek el a falak gipsz negatívjai, majd viaszból azok pozitívjai, végül pedig a műemlékek háromdimenziós, kicsinyített másai.

Hosszadalmas, rizikós szakasz következett: a bronzba öntés. Szerencsére különösebb probléma nélkül sikerült ez a művelet is.

Végül a terepasztalra való fölhegesztéssel kerültek az épületek a helyükre. Ezt a munkafázist két zombori mester – Rácz Ferenc és Budai László végezte, teljesen ingyen. Köszönjük támogatásukat.

Az épületek tájolása megegyezik a valódi épületekével, de a köztük lévő távolságokat – érthető okokból – le kellett csökkenteni. A terepasztal peremén lévő szöveg segít a műemlékek beazonosításában.

A makett mellett állva majdnem valamennyi igazi építmény is látható, így a Tornyos kastély, Rónay Nina, Rónay Tibor és Rónay Aladár kúriája, a Rotunda kúpos teteje, de még a nagy magtár oromfala is, végül pedig a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó magtár, amelynek a szomszédságában a makett is segítheti a múlt szép értékei iránti érdeklődés felkeltését.”

A makett Borsi Sándor szobrászművész, és egykori tanítványa, Görbe Adrienn, a szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola harmadikos tanulójának közös munkája. Ők szabadidejükben dolgoztak, a községnek, a közösségnek ajánlották fel munkájuk eredményét. A Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma nevében köszönöm ezt az alkotóknak.

A makett összköltsége mindössze 150.000,- Ft, amit a Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma biztosított.

Köszönet Cseh Istvánnak és feleségének anyagi támogatásáért, illetve Görbe Tibornak és Pintér Attilának a bronzöntés során nyújtott segítségért.

A talapzat és környezete kialakítását a Nagyközségi Önkormányzatnak köszönjük.

„Néhány – turisták által sűrűn látogatott – városban (Budapest, Eger, Pécs) látható hasonló makett. Megfigyelhető, hogy ahol a sok-sok vendég megérinti, végigsimogatja az apró épületeket, ott a bronz – mint otthon a rézkilincs – fölfényesedik. Zombort – különösen középkori rotundájáért – gyakran látogatják messziről jött vendégek is. A falu egyre több műemléke újul-szépül meg, egyre szebbek a terei is, így várható, hogy még többen látogatnak el hozzánk.”

Endrész Erzsébet, kuratóriumi elnök

Kiszombor műemlékei képekben:

Borsi Sándor képei a képre kattintva érhetőek el:

Képaláírások:

 1. A rotunda
 2. A rotunda és az 1910-es templom
 3. Bronz makett a falu műemlékeiről
 4. Rotunda
 5. A Tornyos kastély
 6. Rónay Aladár kúriája
 7. Lakóház (Makói u. 15.)
 8. Nepomuki Szent János szobra
 9. Szent István szobra a templommal
 10. Kossuth és Petőfi szobra
 11. A József Attila-ház (Zöldfa u. 8.)
 12. A rotunda és az új templom
 13. Magtár (Nagyszentmiklósi u. 6.)
 14. A rotunda és a Tornyos kastély
 15. A Tornyos kastély és a templom
 16. Az Óbébai úti, emeletes magtár
 17. A Helytörténeti Gyűjtemény (egykori magtár)
 18. Helytörténeti Gyűjtemény
 19. Rónay Tibor kúriája
 20. A Helytörténeti Gyűjtemény
 21. A Helytörténeti Gyűjtemény
 22. Az első világháborús hősi emlékmű
 23. A rotunda belseje
 24. A rotunda belseje
 25. A Tornyos kastély és a rotunda
 26. Lakóház (Makói u. 15.)
 27. Lakóházak a makói utcában (11. és 9.)
 28. Rónay-emlékszoba a Rónay-kúriában
 29. Rónay-emlékszoba a Rónay-kúriában
 30. Rónay-emlékszoba a Rónay-kúriában
 31. Kilátás a Rónay-emlékszobából
 32. Rónay Aladár kúriája  -  ma étterem
 33. Rónay Aladár kúriája  -  ma étterem
 34. A Helytörténeti Gyűjtemény
 35. Lakóház (Óbébai u. 16.)
 36. Lakóház (Óbébai u. 18.)
 37. Lakóház (Óbébai u. 18.)
 38. Melléképület az Óbébai u. 16. telkén, régen fényképész műterme
 39. Rónay Jenő sírkápolnája
 40. Rónay-sírok a temetőben
 41. Szent  István szobra
 42. Lakóház (Szegedi u. 27)
 43. Kéry-malom (Mező u. 64.)
 44. Kéry-malom (Mező u. 64.)
 45. Út menti kereszt
 46. A rotunda
 47. A Nagyszentmiklósi utca
 48. Kilátás a kastély tornyából
 49. Kilátás a kastély tornyából
 50. Kilátás a kastély tornyából
 51. Kilátás a kastély tornyából
 52. Kilátás a kastély tornyából
 53. Kilátás a kastély tornyából
 54. Kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
 55. Kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
 56. Kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
 57. Kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben
 58. A Helytörténeti Gyűjtemény pincéje
 59. A Helytörténeti Gyűjtemény pincéje